Hiroshi Teshigahara

HIROSHI TESHIGAHARA

posted in arte

HIROSHI TESHIGAHARA

HIROSHI TESHIGAHARA

Regia Fabio Cirifino

Fotografia Fabio Cirifino

Riprese video Carola Aricò, Mario Coccimiglio

Montaggio video Fanny Molteni