Hiroshi Teshigahara

HIROSHI TESHIGAHARA

posted in arte

HIROSHI TESHIGAHARA

HIROSHI TESHIGAHARA

Regia Fabio Cirifino
Fotografia Fabio Cirifino
Riprese video Carola Aricò, Mario Coccimiglio
Montaggio video Fanny Molteni